Wat doe ik

Mijn werk bestaat uit drie pijlers:

  1. Ik geef trainingen aan patiënten- en vrijwilligersorganisaties. Mijn doel is om deelnemers vaardigheden aan te leren waardoor ze beter kunnen communiceren. In bijna al mijn trainingen komt de vraag naar voren: wat wil je bereiken en hoe kun je daar duidelijk over communiceren.
  2. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en ervaringsdeskundigheid heeft mijn speciale aandacht. Mensen met NAH willen hun ervaring met ziekte en gebeurtenissen omzetten in iets positiefs. Uitdrukking geven aan het eigen herstelproces en op deze manier van betekenis zijn.
  3. Op Hogeschool Fontys geef ik les aan studenten verpleegkunde in gespreksvaardigheden en ethiek. In 2020 herschreef ik samen met Marieke van der Burgt het boek “Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen. De stappen naar zelfmanagement”.
Renske Mol, Training & Ontwikkeling, Activiteiten