Trainingen aan Patiënten- en Vrijwilligersorganisaties

  • Communiceren: Diverse gespreksvaardigheden kunnen onderwerp zijn van een training. Luisteren, Samenvatten en Doorvragen vormen de basis van elke communicatie. Hoe kun je luisteren en vervolgens goed doorvragen? Reflecteren. Motiverende gespreksvoering. Voorlichting geven. Slecht nieuws geven of een klacht ontvangen. Over alle communicatieve vaardigheden kan ik een training geven. Ik werk graag met praktische oefeningen en rollenspelen waarin de theorie naar voren komt. - Intervisie: samen met ‘gelijkgestemden’ reflecteren op het eigen handelen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Nieuwsgierig zijn en willen leren. Dat doe je bij intervisie. In deze training leer ik wat intervisie is en laat ik de groep kennismaken met een structuur van werken. We gaan praktisch aan de slag. Mijn rol is van korte duur want al snel kan de groep zelfstandig aan de slag met de geleerde werkwijze.
  • Presenteren: Lichaamshouding, stemgebruik, het formuleren van de juiste woorden en gebruik van de juiste middelen. Deze training sluit aan bij de ervaring en leervragen van de deelnemers. Deelnemers leren kort en krachtig onder woorden brengen wat ze belangrijk vinden en passend bij de boodschap en bij de persoon. - Fondsenwerven: Geld vinden voor een goed idee, daar gaat het om in deze training. En ook nu blijkt weer het belang van goed weten wat je wilt en dat onder woorden kunnen brengen. Om vervolgens het juiste fonds te vinden. Ook crowdfunding komt aan de orde.
  • Assertiviteit: Niet sub-assertief, niet agressief maar assertief. Vragen stellen, grenzen aangeven, je mening geven en feedback geven. Vier belangrijke uitingen van assertiviteit. Daar gaat deze training over.
  • Feedback geven: De regels lijken zo eenvoudig maar oh wat is het moeilijk om feedback te geven. Waarbij je de ander in z’n waarde laat en jezelf niet te kort doet. Waarin je duidelijk bent en ook ruimte geeft. De theorie komt kort aan bod. En we gaan vooral oefenen. Liefst aan de hand van eigen voorbeelden.
Andere onderwerpen waar ik trainingen over heb gegeven: Roos van Leary, samenwerken, ethiek, motiverende gespreksvoering, invloed uitoefenen en lobbyen.