Trainingen NAH & Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsverhalen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij mensen met hersenletsel: veel mensen willen hun ervaring omzetten in iets positiefs. Uitdrukking geven aan het eigen herstelproces of voorlichting geven. En op deze manier van betekenis zijn. Elke ervaring en elk verhaal is uniek. Voor mensen met NAH is de breuk in de levenslijn vaak kenmerkend. Samen met ervaringsdeskundigen heb ik drie verschillende trainingen ontwikkeld waarbij het begrip herstel steeds het uitgangspunt is.
  1. Mijn ervaringsverhaal: deelnemers leren hun ervaringsverhaal vertellen en presenteren. Op basis van vier ‘hoofdstukken’: wie was ik, wat is er gebeurd, hoe was de revalidatie en wie ben ik nu. Deze training is ook ontwikkeld voor naastbetrokkenen.
  2. Ervaringskracht: deelnemers leren hoe ze lotgenoten kunnen ondersteunen in hun herstelproces.
  3. Eye-opener: deelnemers leren hoe ze een bijdrage aan intervisie bijeenkomsten kunnen leveren vanuit het perspectief van de zorgvrager.
In het ontwikkelen en geven van deze trainingen werk ik veel samen met mensen met hersenletsel. Meer informatie over deze trainingen.
Training NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel, Ervaringsdeskundigheid