Socratische gespreksvoering

Een socratisch gesprek is een denk gesprek. We starten het gesprek met een vraag, bijvoorbeeld:

  • Wanneer mag je jezelf ervaringsdeskundig noemen?
  • Wat is goede zorg?
  • Moet je je altijd aan afspraken houden?
  • Wanneer mag je liegen?

Het gesprek gaat over een concrete situatie die een van de deelnemers recentelijk heeft meegemaakt. Op basis van deze ervaring gaan we de vraag onderzoeken. Het resultaat is een scherper beeld van wat je denkt en waarom je zo denkt. Je krijgt meer inzicht in het onderwerp. En ook beter zicht op de denkbeelden van je gesprekspartners.

In een socratisch gesprek stel je je vanzelfsprekendheden ter discussie.

Als gespreksleider breng ik structuur aan in het gesprek en zorg ik voor verdieping.