Hoe werk ik

In mijn voorbereiding heb ik nauw contact met betrokkenen en denk ik samen met hen na over het doel van de training. Wat willen de deelnemers bereiken en welke leervragen zijn er? Hoe is de uitgangssituatie?

Elke training maak ik op maat met veel ruimte voor oefeningen en interactieve werkvormen die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers. Deze manier van werken maakt het gemakkelijker om het geleerde daarna ook echt toe te passen. In mijn trainingen is, naast de noodzakelijke theorie, veel aandacht voor actieve, gerichte oefeningen. Om het effect van de training te vergroten besteed ik vooral aandacht aan de praktijk van elke dag. Ervaringen en leerwensen van de deelnemers zijn daarbij het uitgangspunt.

Kenmerkend voor mij is, dat ik mensen samen en in een veilige en lerende omgeving laat ontdekken. Vervolgens gaan ze oefenen, toepassen.

Hoe Werk Ik? Mol Training & Ontwikkeling